top of page

Inscripció

Per formalitzar la inscripció s'haurà d'omplir el FORMULARI D'INSCRIPICIÓ ONLINE, disponible al final de la pàgina, i enviar el resguard d’ingrés del pagament de la reserva de matrícula (80€ / 40€ per als membres de la Unió Musical Sta. Cecilia d’Onda), així com qualsevol consulta que tingau, al correu electrònic:

 

info@unionmusicalonda.com

Nº de compte: ES38 3134 3499 9320 3196 9328 (Caixa Rural d'Onda)

El termini d'inscripció finalitzarà el 2 de Febrer de 2018. L'admissió serà per rigorós ordre d'inscripció.

Finalitzat el plaç, als alumnes admesos se'ls comunicarà per mail la seva condició d'Actius o Oients. Els alumnes seleccionats hauran de fer el pagament del curs complet (200€ els ACTIUS i 60€ els OIENTS) abans del 16 de Febrer de 2018 i enviar el nou resguard d’ingrés per confirmar la seva plaça.

Les partitures s'enviaran en PDF despres de formalitzar l'inscripció

Per als que no puguen asistir a totes les clases i horaris, la modalitat d'oient permet asisténcia a totes les clases i elegir un día i una obra per a fer una práctica amb la banda.

bottom of page